Over vnw

De overheid bezuinigt op hulp en zorg en rekent erop, dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Niet iedereen heeft echter mensen om zich heen die hulp kunnen bieden. Vooral voor ouderen en alleenstaanden in ons dorp is dit een groeiend probleem. Als dorpsgemeenschap kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er in ons dorp altijd hulp voor handen is. Met dat doel is vereniging Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (vnw) opgericht.

Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen in 7 punten

  • Vnw maakt zich sterk voor zorg en hulp voor elkaar en door elkaar
  • Vnw wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Wagenborgen
  • Vnw zet zich in voor de verbetering van de leefsituatie van kwetsbare mensen
  • Vnw faciliteert en coördineert een hulpnetwerk van vrijwilligers in Wagenborgen
  • Vnw wil een partner zijn voor professionals in zorg en hulp met name bij ouderen
  • Vnw is een vereniging met leden die contributie betalen om het werk vnw mogelijk te maken
  • Vnw heeft het belang van alle inwoners van Wagenborgen voor ogen

Vnw is een vereniging met leden

Als lid betaal je contributie die wordt gebruikt voor het betalen van uitvoeringskosten. Je kunt ook meebeslissen over ons beleid. Elk jaar organiseert vnw een jaarvergadering waarin over plannen wordt gestemd. Vnw informeert haar leden via de website en per mail. De kosten van het lidmaatschap bedragen €20,- per huishouden per jaar. Vnw streeft er naar de lidmaatschapskosten zo laag mogelijk te houden. 

Sponsoring en subsidies

In het belang van de leden en de continuïteit zet vnw ook in op ondersteuning door bedrijven en subsidieverstrekkers. 

Documenten

http://Beleidsplan VNW 2022-2024

Vertrouwenspersoon

Vnw heeft een vertrouwenspersoon. Deze is bereikbaar via de secretaris, tel. 06-48082402 of via een mailbericht aan: info@vnwagenborgen.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Fekko Jan Sebens

Penningmeester
Marten Brandsma

Secretaris
Ellen Verlaan

Algemene bestuursleden

José Dijkstra

Dieuwerke Ploeger

Somi Sleijster

Marina Hidding

Jinny Smidts

Kevin Schuurman

Janneke Schilthuis (dorpsondersteuner)